Συνέδρια στους χώρους του ξενοδοχείου Δανάη στην Αίγινα

Danae Catering

Διαθέτουμε μεγάλη και πολύχρονη εμπειρία στη διοργάνωση επιτυχημένων συνεδρίων.